Особая информация

Главная > О компании > Особая информация

30.03.2018

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" (код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. сайт Емітента http://www.bkc.com.ua/ Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 30.03.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" від 30.03.2018р.:

Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» власних акцій).

Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Колосова Сергія Михайловича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 1000000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1000000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 367857 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 271,84477%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

2.Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 30.03.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" від 30.03.2018р.:

Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства) на суму до 300 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 300000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 300000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 367857 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 81,55343%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

01.09.2017:

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВЯЗОК" (код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно Наказу №105-к від 01.09.2017 р. призначена з 04.09.2017 р. безстроково на посаду Головного бухгалтера Товариства Завгородня Майя Володимирівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Попередні посади за останні 5 років:   ПП «АСМ Максимум»- фінансовий директор; ТОВ «Комфорт Інстал»- головний бухгалтер; ТОВ «КВАДРО ІНТЕРНЕШНЛ»  головний бухгалтер (за сумісництвом).Посадова особа не має  судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

01.06.2017

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" (код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 01.06.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" від 01.06.2017р.:

Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Колосова Сергія Михайловича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 1000000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1000000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 246,90565%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 50000

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 50000

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

2. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 01.06.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" від 01.06.2017р.:

Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 300000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 300000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 74,07170%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

 кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 50000

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 50000

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

24.05.2017

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВЯЗОК" (код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 24.05.2017 р. (Протокол № б/н) звільнений 24.05.2017 р. з посади Директора Щучик Едуард Степанович, який перебував на посаді з 01.04.2013 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 24.05.2017 р. (Протокол № б/н) призначений з 25.05.2017 р. на посаду Директора строком на 5 років Колосов Сергій Михайлович, попередня посада та місце роботи: Заступник Директора з питань безпеки та режиму, АТ "БАНКОМЗВЯЗОК". Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

28.04.2017

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВЯЗОК" (код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно Наказу № 71-к від 28.04.2017р. звільнено з 28.04.2017р. з посади Головного бухгалтера Товариства Калинюк Ірину Богданівну, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), займала посаду з 05.05.2015р. Посадова особа не має  судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. На дату подання інформації призначення на цю посаду не було.

28.04.2017

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" (код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" від 28.04.2017р.:

Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Щучика Едуарда Степановича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 1000000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1000000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 246,90565%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 50000

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 50000

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

2. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" від 28.04.2017р.:

Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 300000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 300000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 74,07170%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

 кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 50000

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 50000

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

03.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п 

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

31.03.2017 

150000 

405013 

37,03585

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 31.03.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" від 31.03.2017р.:

Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Щучика Едуарда Степановича на підписання від імені Товариства на суму до 150 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 150000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 150000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 37,03585%.

Загальна кількість голосуючих акцій 50000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979;

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979;  кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

31.03.2017 

50000 

405013 

12,34528

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 31.03.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" від 31.03.2017р.:

Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 50 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 50000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 50000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 12,34528%.

Загальна кількість голосуючих акцій 50000; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979;

загальна кількість голосуючих акцій 50000

 кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0


13.06.2016

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», скорочене найменування – АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», iдентифiкацiйний код юридичної особи 19353391, мiсцезнаходження: 09025, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19, надалi – «Товариство», повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї - Вiдомостi про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.


Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних загальних зборів акціонерів Товариство від 10.06.2016 р.:

 

1. Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Щучика Едуарда Степановича на підписання від імені Товариства на суму до 150 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

 

Гранична сукупність вартості правочинів 150000 тисяч грн., 

ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 150000 тис. грн.,

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 249034 тис. грн.,

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 60,23%.
Загальна кількість голосуючих акцій 50000;

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979;

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979;  

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

 

2. Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 50 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

 

Гранична сукупність вартості правочинів 50000 тисяч грн.,

ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 50000 тис. грн.,

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 249034 тис. грн.,

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 20,08%.
Загальна кількість голосуючих акцій 50000, 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979,

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979,

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 013.06.2016

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», скорочене найменування – АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», iдентифiкацiйний код юридичної особи 19353391, мiсцезнаходження: 09025, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19, надалi – «Товариство», повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї - Вiдомостi про зміну складу посадових осіб емітента.

 

Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 10.06.2016 р.:

 

Припинено повноваження з 10.06.2016 р.:

Голова Наглядової ради: Старіков В’ячеслав Дмитрович, що володіє  часткою статутному капіталі емітента (далі «ч.с.к.») = 0,002% (1 акція), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович,  володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Наглядової ради: Лошаков Дмитро Сергійович, володіє  ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Голова Ревізійної комісії: Петровський Василь Федорович, володіє  ч.с.к. = 0,002% (1 акція), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Ревізійної комісії: Сироватко Анатолій Миколайович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.

 

ПРИЗНАЧЕНО З 11.06.2013 р. на 3-річний строк:

Голова Наглядової ради: Старіков В’ячеслав Дмитрович, є акціонером, володіє ч.с.к. = 0,002% (1 акція); попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК"- Голова Наглядової ради;

Член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович, є незалежним директором, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Член Наглядової ради.

Член Наглядової ради: Лошаков Дмитро Сергійович, є незалежним директором, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередні посади: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Член Наглядової ради, Президент Адвокатське об’єднання «Юридична компанія «Капітал»;

Голова Ревізійної комісії: Петровський Василь Федорович, володіє ч.с.к. = 0,002% (1 акція), попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Голова Ревізійної комісії;

Член Ревізійної комісії: Сироватко Анатолій Миколайович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Член Ревізійної комісії.

Всі вказані особи не дали згоду на оприлюднення паспортних даних та  не мають судимостей за корисливі або посадові злочини.


03.12.2015

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»скорочене найменування – АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», iдентифiкацiйний код юридичної особи 19353391, мiсцезнаходження: 09025, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19, надалi – «Товариство», повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї - Вiдомостi про рiшення емiтента про припинення його фiлiй, представництв.


Дата прийняття рішення про припинення філії: 02.12.2015р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення філії: Наглядова рада Товариства.

Причини прийняття рішення про припинення філії: Ускладнення взаємодії з філією, спричинені станом поточних політичних та економічних відносин з Російською Федерацією.

Повне найменування та місцезнаходження філії: Фiлiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» в мiстi Орел, місцезнаходження: Наугорське шосе, будинок 5, примiщення 33, мiсто Орел, Орловська область, 302020, Росiйська Федерацiя.

Функції, які виконувала філія: здiйснення виробничої, постачальницької, торговельної, комерцiйної, посередницької та iнших видiв господарської дiяльностi з метою отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства на територiї Росiйської Федерацiї.


08.05.2015

Особая информация АО «БАНКОМСВЯЗЬ»

Код ЕГРПОУ 19353391, адрес: 09025, Киевская обл., Сквирский р-н, с.Безпечна, ул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096.

Сведенья о смене состава дожностных лиц эмитента.

Согласно Приказу №91-к от 05.05.2015 г. назначено с 05.05.2015 г. на срок по 05.08.2015 г. на должность Главного бухгалтера Общества Калинюк Ирину Богдановнукоторая не владеет долей в уставном капитале эмитента (0%, 0 акций). Предыдущая должность – Главный бухгалтер ООО «Эксперт Украина». Должностное лицо не имеет судимостей за корыстные или должностные преступления. Согласие на раскрытие паспортных данных не дала. 

Действием Приказа №91-к от 05.05.2015 г. прекращены полномочия с 05.05.2015 г. исполняющего обязанности Главного бухгалтера Общества Огири Анны Михайловны, которая не владеет долей в уставном капитале эмитента (0%, 0 акций). В должности состояла с 10.04.2015 г. Должностное лицо не имеет судимостей за користные или должностные преступления. Согласие на раскрытие паспортных данных не дала. 14.04.2015

Особая информация АО «БАНКОМСВЯЗЬ»

Код ЕГРПОУ 19353391, адрес: 09025, Киевская обл., Сквирский р-н, с.Безпечна, ул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096.

Сведенья о смене состава дожностных лиц эмитента.

Согласно Приказу №80-к от 10.04.2015 г. назначено с 10.04.2015 г. на срок по 09.06.2015 г. на должность исполняющего обязанности Главного бухгалтера Общества Огирю Анну Михайловнукоторая не владеет долей в уставном капитале эмитента (0%, 0 акций). Предыдущая должность – заместитель Главного бухгалтера АО «БАНКОМСВЯЗЬ». Должностное лицо не имеет судимостей за корыстные или должностные преступления. Согласие на раскрытие паспортных данных не дала. 


10.04.2015

Особая информация АО «БАНКОМСВЯЗЬ»

Код ЕГРПОУ 19353391, адрес: 09025, Киевская обл., Сквирский р-н, с.Безпечна, ул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096.

Сведенья о смене состава дожностных лиц эмитента.

Согласно Приказу №64-к от 08.04.2015 г. уволена Главный бухгалтер Общества Криль Елена Михайловна, занимала должность с 21.12.2010 г., не владеет долей в уставном капитале эмитента (0%, 0 акций). Должностное лицо непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. На эту должность вместо уволеного лица состоянием на 08.04.2015 г. назначения не было.