fbpx

Технічна підтримка

 • підтримка та консультація експлуатуючого персоналу після завершення гарантійного терміну;
 • пропозиції модернізації та оптимізації налаштувань елементів системи задля вирішення поставлених задач при зміні вихідних умов;
 • технічна допомога при виникненні порушень роботи системи.

Гарантійний та післягарантійний сервіс

 • виконання технічного обслуговування системи в необхідному об’ємі та із заданою частотою;
 • регулярне діагностування роботи системи, внесення необхідних правок в робочий код програмного забезпечення;
 • консультація експлуатуючого персоналу по роботі та можливостях системи в цілому та кожного конструктивного елемента окремо;
 • оновлення програмного забезпечення з метою оптимізації роботи системи, мінімізації виникаючих помилок.

Управління проектами

 • аналіз проблем та потреб клієнта;
 • визначення цілей та задач проекту;
 • якісне планування кожної стадії проекту та підготовка календарного графіку реалізації;
 • підписання договору із максимальним врахуванням побажань клієнта;
 • розподіл функціональних обов’язків та відповідальності серед команди проекту;
 • підписання договорів із постачальниками та підрядниками, в разі необхідності;
 • аналіз та контроль виконання (витрат, якості, термінів) на кожній стадії реалізації;
 • оперативне управління заходами із зниження та запобігання ризиків в проекті;
 • управління та мотивація команди проекту;
 • управління змінами в проекті, при необхідності, підписання додаткових угод із максимальним врахуванням побажань клієнта;
 • прогнозування досягнення цілей проекту;
 • здача результатів проекту клієнтові;
 • підготовка фінального звіту по проекту та іншої звітної документації;
 • документування та аналіз досвіду виконання даного проекту.

Навчання персоналу

 • написання інструкції функціонування спеціального програмного забезпечення;
 • написання інструкції функціонування конструктивних елементів системи;
 • написання інструкції проведення регламентних робіт по обслуговуванню системи
 • опис можливих неполадок та способи їх вирішення;
 • проведення навчання персоналу на тестовому сервері та демонстраційних зразках обладнання;
 • видача сертифікату підтвердження кваліфікації експлуатуючого персоналу.

Пусконалагоджувальні роботи

 • перевірка правильності монтажу;
 • установка/введення індивідуальних параметрів для кожного типу та одиниці обладнання;
 • усунення виявлених помилок монтажу;
 • встановлення спеціального та загального програмного забезпечення;
 • написання програм опитування та роботи обладнання;
 • проведення тестового запуску системи;
 • налагодження роботи системи з урахуванням особливостей роботи первинного, вторинного та серверного обладнання;
 • розмежування прав користувачів, обмеження та надання особливого доступу;
 • введення системи в дослідну експлуатацію;
 • випробування елементів систем та комплексні випробування системи в цілому;
 • оформлення протоколів запуску системи;
 • здача системи в промислову експлуатацію/

Авторський нагляд в ході будівництва

 • виїзд на місце виконання робіт автора проекту;
 • перевірка відповідності виконаних робіт початковій проектній документації;
 • погодження або заборона на відхилення від початкового проекту;
 • консультування замовника та підрядника з усіх питань, що стосуються проекту;
 • внесення змін або доопрацювання проектної документації.