fbpx

Авторський нагляд під час будівництва

Контроль авторів проектної документації за відповідністю реалізації проекту згідно технічних параметрів та вимог, передбачених у погодженому проекті.

Поставка і монтаж обладнання

Закупівля та своєчасна поставка обладнання, виконання його монтажу згідно з погодженим із Замовником календарним планом-графіком.

Проектування

Розробка проектно-кошторисної документації з дотриманням усіх державних норм та стандартів. В процесі проектування виконуються технічні та економічні розрахунки, схеми, графіки, пояснювальні записки, кошториси, калькуляції та описи. За потреби- проходження незалежної державної експертизи проектної документації.

Обстеження об’єкта та розробка технічного рішення

Комплекс робіт по вивченню конструктивних, інженерних та експлуатаційних характеристик об’єкту з метою розробки варіантів вирішення завдання, які забезпечують досягнення мети Замовника та базуються на передовому досвіді та досягненнях науково-технічного прогресу.