fbpx

МОБІЛЬНА ГІДРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Оперативне реагування на факти аварійного забруднення та проведення періодичних спостережень за хімічним складом ґрунтових та поверхневих вод

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ПОВЕНІ

Моніторинг гідрометеорологічної ситуації, прогноз опадів, моделювання сценаріїв розвитку повені, оцінка ризиків для інфраструктури та населення

СТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ ГЕОДАНИХ

Аерофотозйомка,  Лазерне сканування, Геодезичні роботи, Ортофотоплани, Топографічні плани, Цифрова модель рельєфу/місцевості, Містобудівна документація, Картування інженерних мереж, Інженерні креслення, Інформаційні 3D моделі (BIM), Аналіз ризиків техногенного та природного походження, Батиметричні вишукування, Гідродинамічне моделювання (1D/2D), Карти зміщення та деформацій, Карти дефектів, Тематичні карти,  Оцінка об’ємів, Аграрні карти, Аналіз лісових ресурсів, Моніторинг ситуації
Для проведення робіт використовуються БЛА Skif Mapper PPK L1/L2 та DJI Inspire 2, а також професійне геодезичне обладнання Leica

СЕЙСМОМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ (ВІБРОМОНІТОРИНГ)

Автоматичний моніторинг частоти та амплітуди власних коливань гребель, дамб, мостів та інших споруд, а також впливу на них сейсмічних коливань земної кори та інших природних та техногенних факторів

КОНТРОЛЬ СТАНУ СПОРУД (АСК “ТИТАН”)

Вимір фізичних параметрів, що впливають на стан об’єктів, а також оповіщення персоналу в разі виявлення відхилень контрольованих параметрів від гранично допустимих значень