fbpx

Системи технологічного моніторингу

Забезпечуємо техногенну та екологічну безпеку

Системи технологічного моніторингу

КОНТРОЛЬ СТАНУ СПОРУД (АСК “ТИТАН”)

Вимір фізичних параметрів, що впливають на стан об’єктів, а також оповіщення персоналу в разі виявлення відхилень контрольованих параметрів від гранично допустимих значень

КОНТРОЛЬ ПРОСТОРОВИХ ЗМІЩЕНЬ

Безперервне спостереження за просторовими зміщеннями гребель, дамб, мостів, будинків та інших споруд

СЕЙСМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Автоматичний інструментальний моніторинг сейсмічних коливань земної кори території контрольованих об’єктів

СЕЙСМОМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ (ВІБРОМОНІТОРИНГ)

Автоматичний моніторинг частоти та амплітуди власних коливань гребель, дамб, мостів та інших споруд, а також впливу на них сейсмічних коливань земної кори та інших природних та техногенних факторів

СТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ ГЕОДАНИХ

Аерофотозйомка,  Лазерне сканування, Геодезичні роботи, Ортофотоплани, Топографічні плани, Цифрова модель рельєфу/місцевості, Містобудівна документація, Картування інженерних мереж, Інженерні креслення, Інформаційні 3D моделі (BIM), Аналіз ризиків техногенного та природного походження, Батиметричні вишукування, Гідродинамічне моделювання (1D/2D), Карти зміщення та деформацій, Карти дефектів, Тематичні карти,  Оцінка об’ємів, Аграрні карти, Аналіз лісових ресурсів, Моніторинг ситуації
Для проведення робіт використовуються БЛА Skif Mapper PPK L1/L2 та DJI Inspire 2, а також професійне геодезичне обладнання Leica

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Автоматичний моніторинг гідрологічної та метеорологічної обстановки контрольованої території

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ ПОВЕНІ

Моніторинг гідрометеорологічної ситуації, прогноз опадів, моделювання сценаріїв розвитку повені, оцінка ризиків для інфраструктури та населення

МОБІЛЬНА ГІДРОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Оперативне реагування на факти аварійного забруднення та проведення періодичних спостережень за хімічним складом ґрунтових та поверхневих вод

Наші досягнення

> 7 000

точок контролю

Нами автоматизовано більше 7 000 точок контролю!

42

автоматизованих гідрометеорологічних постів

В Україні:

  1. Чернівецька обл.;
  2. Івано-Франківська обл.;
  3. Львівська обл.;
  4. Тернопільська обл.

10

автоматизованих ГЕС/ГАЕС

В Україні:

  1. Київська ГЕС;
  2. Канівська ГЕС;
  3. Кременчуцька ГЕС;
  4. Середньодніпровська ГЕС;
  5. Дніпровська ГЕС;
  6. Каховська ГЕС;
  7. Дністровська ГЕС;
  8. Дністровська ГАЕС.

В Республіці Казахстан:

  1. Усть-Каменогорська ГЕС;
  2. Шульбінська ГЕС.

Наші проекти

ПрАТ «Укргідроенерго» – частина 1

Каскадний центр безпеки

  • Запроектовано та впроваджено Каскадний Центр Безпеки, який об’єднав АСК ГТС Канівської, Середньодніпровської, Дніпровської та Дністровської ГЕС в єдину інформаційну базу;
  • Розроблено та впроваджено спеціальне програмне забезпечення «Каскад» для Каскадного центру безпеки, що об’єднало дані з АСК ГТС Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС в єдиний програмно-аналітичний комплекс.

Київська ГЕС

  • Впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС «Титан» (автоматизовано 277 точок контролю, встановлено 48 мультиплексорів, 27 локальних концентраторів даних та ПЗ «Титан»)

Канівська ГЕС

  • Запроектовано та впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС «Титан» (автоматизовано 280 точок контролю, встановлено 29 мультиплексорів, 8 локальних концентраторів даних та ПЗ «Титан»);
  • Виконано роботи з проектування апаратного забезпечення, монтажу обладнання, виготовлення металоконструкцій та будівельно-монтажних робіт з влаштування кабельних ліній стаціонарної системи моніторингу просторових зміщень споруд.

Кременчуцька ГЕС

  • Впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС «Титан» (автоматизовано 209 точок контролю, встановлено 33 мультиплексорів, 15 локальних концентраторів даних та ПЗ «Титан»);
  • Запроектовано та встановлено витратоміри ( 6 ультразвукових датчиків) в потернах та водозливної греблі ГЕС.

Середньодніпровська ГЕС

  • Запроектовано та впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС «Титан» (автоматизовано 299 точок контролю, встановлено 30 мультиплексорів, 9 локальних концентраторів даних та ПЗ «Титан»);
  • Виконано роботи з проектування апаратного забезпечення, монтажу обладнання, виготовлення металоконструкцій та будівельно-монтажних робіт з влаштування кабельних ліній стаціонарної системи моніторингу просторових зміщень споруд.

Дніпровська ГЕС

  • Запроектовано та впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС «Титан» (автоматизовано 1454 точок контролю, встановлено 140 мультиплексорів, 21 локальний концентратор даних та ПЗ «Титан»);
  • Виконано роботи з проектування апаратного забезпечення, монтажу обладнання, виготовлення металоконструкцій та будівельно-монтажних робіт з влаштування кабельних ліній стаціонарної системи моніторингу просторових зміщень споруд;
  • Запроектовано та виконано роботи по контролю рівня перепаду води на сміттєзатримуючих решітках, встановлено 16 радарних опадомірів;
  • Вишукувальні роботи, проектування та виконання інклінометрії свердловин контрольно-вимірювальної апаратури АСК ГТС.

Каховська ГЕС

  • Запроектовано та впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС «Титан» (автоматизовано 335 точок контролю, встановлено 38 мультиплексорів, 8 локальних концентраторів даних та ПЗ «Титан»).

Attachments

Total Attachments: 2

ПрАТ «Укргідроенерго» – частина 2

Дністровська ГЕС

  • Запроектовано та впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС «Титан» (автоматизовано 304 точок контролю, встановлено 6 локальних концентраторів даних та ПЗ «Титан»);
  • Виконано роботи з проектування апаратного забезпечення, монтажу обладнання, виготовлення металоконструкцій та будівельно-монтажних робіт з влаштування кабельних ліній стаціонарної системи моніторингу просторових зміщень споруд;
  • Запроектовано та облаштовано водомірний пост в нижньому б’єфі дністровського буферного гідровузла.

Дністровська ГАЕС

  • Запроектовано та впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС «Титан» (автоматизовано 732 точок контролю, встановлено 8 локальних концентраторів даних з підтримкою функції мультиплексування та ПЗ «Титан»);
  • В рамках реалізації першої черги автоматичної системи контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС у складі гідроагрегату №1 (автоматизовано 261 точок контролю, встановлено 13 одиниць серверного та телекомунікаційного обладнання, 5 локальних концентраторів даних, 12 мультиплексорів та 8 локальних комутаторів);
  • В рамках реалізації другої черги автоматичної системи контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС у складі гідроагрегатів №1-3 (автоматизовано 906 точок контролю, встановлено 2 одиниці серверного та телекомунікаційного обладнання, 5 локальних концентраторів даних, 19 мультиплексорів та 2 локальних комутатори);
  • В рамках реалізації АСК ГТС підземного комплексу у складі гідроагрегату №4 (автоматизовано 318 точок контролю, встановлено 6 одиниць серверного та телекомунікаційного обладнання та 4 локальних комутатори);
  • Впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС)захисних споруд нижнього водосховища (автоматизовано 132 точок контролю, встановлено 3 одиниці серверного та телекомунікаційного обладнання, 8 мультиплексорів та 5 локальних концентраторів даних);
  • Впроваджено автоматичну систему контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС в шахті гідроагрегату та підвідному водогоні (автоматизовано 61 точок контролю);
  • Виконано поставку обладнання підсистеми геотехнічного моніторингу (90 точок контролю, 9 мультиплексорів та 3 локальних концентратори даних);
  • Виконано поставку обладнання підсистеми сейсмометричного моніторингу (13 пунктів реєстрації даних);
  • Виконано поставку обладнання підсистеми сейсмічного моніторингу (6 пунктів реєстрації даних).

Attachments

Total Attachments: 1

Закордонні проекти

АТ «Самрук-Енерго»(державний холдинг по управлінню електроенергетичними активами в Республіці Казахстан)

Усть-Каменогорська ГЕС

  • Виконано роботи по розробці проектної документації автоматизованої системи діагностичного контролю стану гідротехнічних споруд АСДК ГТС;
  • Надано інженерно-консультаційні послуги з впровадження автоматизованої системи діагностичного контролю стану гідротехнічних споруд;
  • Впроваджено автоматизовану систему діагностичного контролю стану гідротехнічних споруд АСДК ГТС «Титан» (автоматизовано 485 точок контролю, встановлено 49 мультиплексорів, 10 локальних концентраторів даних та ПЗ «Титан»).

Шульбінська ГЕС

  • Виконано роботи по розробці проектної документації автоматизованої системи діагностичного контролю стану гідротехнічних споруд АСДК ГТС;
  • Надано інженерно-консультаційні послуги з впровадження автоматизованої системи діагностичного контролю стану гідротехнічних споруд;
  • Впроваджено автоматизовану систему діагностичного контролю стану гідротехнічних споруд АСДК ГТС «Титан» (автоматизовано 198 точок контролю, встановлено 8 мультиплексорів, 7 локальних концентраторів даних та ПЗ «Титан»).

ТОВ «Казгідро»(член Асоціації “Гідропроект” та Союзу інженерів-енергетиків Казахстану)

Каскад ГЕС на р. Шелек

  • Виконано роботи по розробці проектної документації автоматичної системи контролю стану гідротехнічних споруд АСК ГТС для 19 ГЕС.

Engurhesi ltd

(гідрогенеруюча компанія в Грузія, яка володіє та експлуатує найбільшою на Кавказі ГЕС)

Інгурі ГЕС

  • Виконано комплекс будівельно-монтажних робіт з реконструкції пристанційної будівлі ГЕС.

Attachments

Total Attachments: 2

ПрАТ «Укргідропроект»

(найбільша в Україні інжинірингова компанія в сфері гідроенергетичного та водогосподарського будівництва)

  • Виконано роботи з підготовки бази даних інструментального контролю для аналізу стану гідротехнічних споруд (ГТС) на дніпровському та дністровському каскадах ГЕС/ГАЕС;
  • Сформовано загальні бази даних ручних та автоматизованих вимірювань по Київській, Каховській та Кременчуцькій ГЕС;
  • Розроблено робочу документацію з розширення та вдосконалення функцій системи (АСК ГТС) на Дністровській ГАЕС;
  • Виконано проектні роботи з виконання “Комплексу робіт з модернізації АСК ГТС Київської ГЕС, Кременчуцької ГЕС та Каховської ГЕС”;
  • Виконано роботи з розробки робочої документації «Реконструкція ядра лівобережною та правобережною кам’яно-земляних гребель. Проектні роботи по демонтажу та відновленню існуючої АСК ГТС на Дністровській ГЕС-1;
  • Розроблено інструкції по експлуатації АСК ГТС Каховської та Канівської ГЕС;
  • Проведено комплексне дослідження поточного стану гідротехнічних споруд Київської ГЕС, Кременчуцької ГЕС та Каховської ГЕС з метою підвищення їх надійності та безпеки експлуатації в проектних режимах з урахуванням сучасних вимог до безпеки і надійної експлуатації гідровузлів. Виконано копіювання і попередня обробка баз даних АСК ГТС. Підготовка даних до аналізу стану ГТС і порівняння їх з даними ручних вимірювань;
  • Виконано роботи з розробки робочої документації по розміщенню технічних засобів, кабельних ліній АСК ГТС та методологічного забезпечення Дністровської ГАЕС;
  • Виконано роботи з виготовлення проектної документації на автоматичну систему стану гідротехнічних споруд, систему геотехнічного моніторингу, систем сейсмометричного та сейсмічного моніторингу Дністровської ГАЕС.

Attachments

Total Attachments: 2

Історико-архітектурні заповідники України

Національний заповідник «Софія Київська»

(історико-архітектурний заповідник національного значення в Україні)

  • Розроблено проект по створенню комплексної системи моніторингу на території та об’єктах нерухомої культурної спадщини.

Український державний науково-дослідний та проектний інститут

«УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

(Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України)

  • Розроблено проект по створенню комплексної автоматизованої системи моніторингу Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська Фортеця».

Attachments

Total Attachments: 2

ДП НАЕК «Енергоатом»

(оператор усіх діючих атомних електростанцій України)

ВП Южно-Українська АЕС (Олександрівська ГЕС і Ташлицька ГАЕС)

  • Розроблено робочу документацію з впровадження «Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на гідротехнічних спорудах».

ВП Хмельницька АЕС

  • Розроблено робочий проект по виконанню робіт з облаштування 5 свердловин і пунктів реєстрації системи сейсмічного моніторингу на площадці станції;
  • Виконано комплекс будівельно-монтажних та бурових робіт з облаштування 5 свердловин та пунктів реєстрації системи сейсмічного моніторингу.

ВП Рівненська АЕС

  • Виконано комплекс будівельно-монтажних та бурових робіт з облаштування 5 свердловин та пунктів реєстрації системи сейсмічного моніторингу;
  • Впроваджено систему сейсмічного моніторингу на площадці станції (автоматизовано 5 постів контролю з радіусом моніторингу до 150 км.).

Attachments

Total Attachments: 2

Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет

(державного агентства водних ресурсів України)

  • Виконано комплекс будівельно-монтажних робіт (будівництво нових та реконструкція існуючих гідропостів, будівництво ЛЕП 0,4кВ., кріплення берега та опор габіонами). Впроваджено автоматичну систему гідрометеорологічного моніторингу на 24 гідрометеорологічних постах (рівнеміри, опадоміри та кабельні переправи) в Чернівецькій та Івано-Франківській областях;
  • Створено та впроваджено інформаційно-аналітичну систему для прогнозування та оцінки ризиків повені BKC-FloodMonitoring. Система дає можливість проводити оперативний моніторинг гідрометеорологічної ситуації, прогнозу опадів, моделювання сценаріїв розвитку повені, оцінку ризиків для інфраструктури та населення;
  • Запроектовано та впроваджено мобільну гідрохімічну лабораторію на базі автомобіля, для оперативного реагування на факти аварійного забруднення та проведення періодичних спостережень за хімічним складом ґрунтових та поверхневих вод;
  • Виконано роботи зі створення мережі системи оповіщення населення у випадку загрози надзвичайної ситуації у 7 населених пунктах Чернівецької та Івано-Франківської областей;
  • Встановлено охоронну сигналізацію на 24 гідрометеорологічних постах та у приміщеннях управління;
  • Виконано дослідження архівної бази даних метеорологічних спостережень в басейнах річок Прута і Сірету та сформована база даних для калібрування та верифікації складових частин підсистем моделювання;
  • Виконано комплекс робіт з модернізації 14 гідрометеорологічних постів (проведено берегоукріплювальні роботи, встановлено пасивну вентиляцію та освітлення на постах, змонтовані системи автономного живлення);
  • Автоматизовано 5 гідрологічних постів в Чернівецькій області;
  • Виконано будівельно-монтажні роботи та впроваджено мережу з 8 гідрометеорологічних постів в Чернівецькій та Івано-Франківській області;
  • Виконано роботи по розширенню системи оповіщення населення у 17 населених пунктах Чернівецької та Івано-Франківської областей;
  • Виконано роботи з доповнення ГІС системи та моделювання карт можливих ризиків;
  • Проведено навчання з персоналом управління по роботі з автоматичною системою гідрометеорологічного моніторингу та системою BKC-FloodMonitoring.

Attachments

Total Attachments: 2

Екологічні проекти

ZOI ENVIRONMENT NETWORK

(Асоціація “Екологічна мережа “ЗОІ”)

  • Виконано проектування, будівельно-монтажні роботи, постачання обладнання та пусконалагоджувальні роботи. Впроваджено автоматичну систему гідрологічного моніторингу на 2 гідрологічних постах в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

(організація з безпеки та співробітництва в Європі)

  • Виконано проектування, будівельно-монтажні роботи, постачання обладнання та пусконалагоджувальні роботи. Впроваджено автоматичну систему гідрометеорологічного моніторингу на 3 гідрометеорологічних постах у Львівській області;
  • Виконано поставку акустичного доплерівського профілографа течії для потреб гідрометеорологічної служби Молдови.

Чернівецький обласний центр з гідрометеорології

(державної служби України з надзвичайних ситуацій)

  • Виконано поставку ультразвукового профілометру, пусконалагоджувальні роботи та навчання персоналу з використання обладнання. Впроваджене обладнання забезпечує отримання високоточних даних вимірювань параметрів стоку води.

Attachments

Total Attachments: 2

Інженерно-геодезичні проекти

Державне підприємство Державний інститут проектування міст «Містопроект»

  • Виконано роботи по створенню топографічного плану масштабу 1:2000 м.Сторожинець площею 2 600Га, Чернівецької області.

Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради

  • Виконано роботи по створенню ортофотопланів та цифрової моделі рельєфу міста Біляївка, села Майори та селища Повстанське площею 1911,56Га Біляївської об’єднаної територіальної громади Одеської області.

ТОВ «ПРОФ-ГРУП»

  • Виконано інженерно-геодезичні вишукування в рамках проектних робіт по «Капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О071305 Драгово-Сокирниця км 0+000-16+500». Виконання топографо-геодезичних робіт здійснювалося в межах автомобільної дороги О071305 вздовж населених пунктів: Драгово, Золотарьово, Данилово, Крайниково та Сокирниця Закарпатської обл. Хустського району. Результатом виконання робіт стало створення Топографічного плану М 1:500 автомобільної дороги О071305 загальною протяжністю 16 500м.

Attachments

Total Attachments: 1

Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса

    (державного агенства водних ресурсів України)
  • Виконано поставку акустичного доплерівського профілографу швидкості течії RiverRay ADCP (600VBR)

Attachments

Total Attachments: 1

Наші послуги

Обстеження об’єкта

  • пошук принципово нового та якісного обладнання, що здатне вирішити поставлену задачу;
  • виконання порівняльної оцінки всіх доступних варіантів обладнання з ціллю вибору оптимального варіанту;
  • надання переваги якісному, точному та надійному обладнанню;
  • проведення переговорів з виробником з ціллю оптимізації характеристик обладнання;
  • закупівля первинного і вторинного обладнання, всіх необхідних комплектуючих та запасних частин;
  • забезпечення логістичного супроводу;
  • розробка та погодження схем монтажу обладнання;
  • виконання монтажу обладнання із залученням субпідрядних організацій;
  • підготовка та підписання всієї необхідної супровідної документації: акти установки, початкові значення обладнання, виконавчі схеми та зміни до проектної документації

Інженерні вишукування

  • аерофотозйомка, фотограмметричні та картографічні роботи, гідрологічні, екологічні дослідження;
  • геотехнічний контроль, супутниковий моніторинг деформацій та зміщення, оцінка та картування ризиків природного або техногенного характеру;
  • обстеження та паспортизація водних об’єктів, гідротехнічних споруд, земляних будівельних конструкцій, об’єктів історико-культурного та заповідного фонду;
  • візуальне обстеження та фотофіксація технічного стану металевих та залізобетонних конструкцій;
  • гідродинамічне моделювання та метеомоделі;
  • розробка інформаційних 3D-моделей для BIM-проектів;
  • інвентаризація промислових активів, землевпорядні роботи, містобудівна документація

Розробка технічного рішення

  • структуризація цілей реалізації проекту на основі потреби клієнта;
  • розробка концепції проектованого об’єкту
  • аналіз можливих варіантів вирішення проблеми;
  • техніко-економічне обґрунтування проекту;
  • формування стратегії реалізації проекту;
  • розрахунок трудозатрат та термінів виконання проекту;
  • розробка технічного завдання

Проектування

  • формування та підбір комплексних, інтегральних, нормативних, ситуаційних підходів до вирішення поставленої задачі;
  • розрахунок категорії складності об’єкту згідно чинного законодавства (виконання проектів будь-якої складності: від СС-1 до СС3);
  • індивідуальне проектування – розроблення всіх стадій (ЕП, П, Р, РП, РД) та розділів проекту;
  • виконання проектів в 1, 2 та 3 стадії;
  • активна робота зі службами замовника з ціллю максимізувати проект відповідно до потреб клієнта;
  • підтвердження відповідності проекту чинним нормам шляхом додатку сертифіката розробника;
  • погодження проектної документації з усіма необхідними державними службами;
  • проходження державної експертизи.

Підбір, поставка та монтаж обладнання

  • пошук принципово нового та якісного обладнання, що здатне вирішити поставлену задачу;
  • виконання порівняльної оцінки всіх доступних варіантів обладнання з ціллю вибору оптимального варіанту;
  • надання переваги якісному, точному та надійному обладнанню;
  • проведення переговорів з виробником з ціллю оптимізації характеристик обладнання;
  • закупівля первинного і вторинного обладнання, всіх необхідних комплектуючих та запасних частин;
  • забезпечення логістичного супроводу;
  • розробка та погодження схем монтажу обладнання;
  • виконання монтажу обладнання із залученням субпідрядних організацій;
  • підготовка та підписання всієї необхідної супровідної документації: акти установки, початкові значення обладнання, виконавчі схеми та зміни до проектної документації.

Розробка спеціального програмного забезпечення

  • розробка власного програмного забезпечення під індивідуальні потреби замовника;
  • оптимізація програмного забезпечення для зручності кінцевому користувачеві: зміна інтерфейсу, додавання/вилучення необхідних модулів роботи програми;
  • забезпечення широкого спектру функціонування програмного забезпечення: збір та первинна обробка інформації, аналітична обробка інформації, прогнозування подальшого сценарію розвитку подій;
  • збереження первинних та перерахованих даних;
  • візуалізація результатів роботи програмного забезпечення в максимально зручному для користувача вигляді;
  • створення резервного копіювання та довгострокового зберігання даних.

Організація / виконання будівельних робіт

  • підготовка об’єкта до початку виконання робіт;
  • пошук та підбір субпідрядних організацій для виконання специфічних робіт (водолазні, висотні, бурові);
  • складання та погодження проекту виконання робіт;
  • отримання необхідних допусків, дозволів та погоджень для виконання будівельно-монтажних робіт;
  • організація роботи субпідрядних організацій;
  • координація роботи монтажних бригад;
  • виконання будівельно-монтажних робіт власними силами;
  • ведення журналу виконання робіт.

Авторський нагляд в ході будівництва

  • виїзд на місце виконання робіт автора проекту;
  • перевірка відповідності виконаних робіт початковій проектній документації;
  • погодження або заборона на відхилення від початкового проекту;
  • консультування замовника та підрядника з усіх питань, що стосуються проекту;
  • внесення змін або доопрацювання проектної документації.

Пусконалагоджувальні роботи

  • перевірка правильності монтажу;
  • установка/введення індивідуальних параметрів для кожного типу та одиниці обладнання;
  • усунення виявлених помилок монтажу;
  • встановлення спеціального та загального програмного забезпечення;
  • написання програм опитування та роботи обладнання;
  • проведення тестового запуску системи;
  • налагодження роботи системи з урахуванням особливостей роботи первинного, вторинного та серверного обладнання;
  • розмежування прав користувачів, обмеження та надання особливого доступу;
  • введення системи в дослідну експлуатацію;
  • випробування елементів систем та комплексні випробування системи в цілому;
  • оформлення протоколів запуску системи;
  • здача системи в промислову експлуатацію/

Навчання персоналу

  • написання інструкції функціонування спеціального програмного забезпечення;
  • написання інструкції функціонування конструктивних елементів системи;
  • написання інструкції проведення регламентних робіт по обслуговуванню системи
  • опис можливих неполадок та способи їх вирішення;
  • проведення навчання персоналу на тестовому сервері та демонстраційних зразках обладнання;
  • видача сертифікату підтвердження кваліфікації експлуатуючого персоналу.

Управління проектами

  • аналіз проблем та потреб клієнта;
  • визначення цілей та задач проекту;
  • якісне планування кожної стадії проекту та підготовка календарного графіку реалізації;
  • підписання договору із максимальним врахуванням побажань клієнта;
  • розподіл функціональних обов’язків та відповідальності серед команди проекту;
  • підписання договорів із постачальниками та підрядниками, в разі необхідності;
  • аналіз та контроль виконання (витрат, якості, термінів) на кожній стадії реалізації;
  • оперативне управління заходами із зниження та запобігання ризиків в проекті;
  • управління та мотивація команди проекту;
  • управління змінами в проекті, при необхідності, підписання додаткових угод із максимальним врахуванням побажань клієнта;
  • прогнозування досягнення цілей проекту;
  • здача результатів проекту клієнтові;
  • підготовка фінального звіту по проекту та іншої звітної документації;
  • документування та аналіз досвіду виконання даного проекту.

Гарантійний та післягарантійний сервіс

  • виконання технічного обслуговування системи в необхідному об’ємі та із заданою частотою;
  • регулярне діагностування роботи системи, внесення необхідних правок в робочий код програмного забезпечення;
  • консультація експлуатуючого персоналу по роботі та можливостях системи в цілому та кожного конструктивного елемента окремо;
  • оновлення програмного забезпечення з метою оптимізації роботи системи, мінімізації виникаючих помилок.

Технічна підтримка

  • підтримка та консультація експлуатуючого персоналу після завершення гарантійного терміну;
  • пропозиції модернізації та оптимізації налаштувань елементів системи задля вирішення поставлених задач при зміні вихідних умов;
  • технічна допомога при виникненні порушень роботи системи.

Партнери

Keller AG, Швейцарія

KELLER – найбільший в Європі виробник п’єзорезистивних датчиків і перетворювачів тиску. Компанія заснована в 1974 році і вже більше 35 років розробляє і виробляє найдосконаліші датчики тиску в світі на чолі зі своїм засновником та ідейним натхненником Хансом В. Келлером.

Компанія є повністю швейцарської. У Швейцарії розташовується головний офіс компанії та 5 заводів, які дозволяють виробляти на рік понад 1 000 000 датчиків тиску. Примітно, що чверть з них поставляється іншим виробникам приладів для вимірювання тиску. В основі своєї продукції їх використовують більше 500 OEM-виробників. Таке велике число компаній, які обрали датчики і сенсори тиску KELLER, говорить про повну довіру промисловців і високій якості виробленої заводом продукції.

Guralp Systems, Великобританія

Компанія заснована в 1985 році. Guralp є провідним світовим постачальником широкосмугових сейсмічних вимірювальних приладів і систем моніторингу. Наші чутливі широкосмугові сейсмометри і акселерометри реєструють рухи і вібрації в земній корі в результаті природних явищ, таких як землетруси і вулкани, а також події, викликані діяльністю людини, такі як індукована сейсмічність і випробування ядерної зброї. Клієнти компанії – це в основному дослідні інститути, університети, урядові відомства, будівельні фірми та комерційні підприємства в енергетичному секторі. Компанія надає повний спектр продуктів і послуг, включаючи:

  • поставка приладів;
  • технічна підтримка та проектування системи;
  • поставка систем сейсмічного моніторингу «під ключ»;
  • польові послуги, включаючи інтеграційні випробування і введення в експлуатацію;
  • управління проектами;
  • обслуговування та післяпродажна підтримка;
  • аналіз зведених даних;контроль якості;
  • рішення для моніторингу відповідності.
На сьогоднішній день компанія Guralp поставила більше 25 000 сейсмічних приладів для клієнтів на всіх континентах.

Leica Geosystems

Leica Geosystems, що входить до складу группи Hexagon, створює комплексні рішення по збору геоданих для професіоналів по всій планеті та є одним із світових лідерів в розробці технологій та геодезичних приладів для виконання топографічних зйомок, картографування, супутникової навігації, управління дорожньо-будівельною технікою, кадастрових зйомок, моніторингу деформацій несучих конструкцій тощо. Завдяки точних інструментам, сучасному програмному забезпеченню та надійним сервісам, Leica Geosystems кожен день надає вимірювання тим, хто формує майбутнє нашого світу.

Trimble Europe B.V, США

Trimble працює в галузі розробок систем визначення місцезнаходження за сигналами супутникових систем глобальної навігації (GPS), а також займається розробкою і просуванням обладнання для систем сейсмічного, сейсмометричного моніторингу та геодезичного обладнання (тахеометрів, нівелірів, супутникових приймачів).

Компанія працює з в 1978 року.

У штаті компанії працює понад 4 тисячі співробітників у 20 країнах світу.

Продукція Trimble використовується в понад 141 країні.

Campbell Scientific, Inc., США

Компанія працює з 1974-го року і на сьогоднішній день є провідним світовим виробником контрольно-вимірювального обладнання та інтегрованих систем збору даних для широкого спектру застосувань, пов’язаних з вивченням і екологічним моніторингом атмосфери, води, грунту, газових потоків і турбулентності та іншого обладнання професійного рівня.

Основні області застосування обладнання компанії Campbell Scientific:

  • метеоспостереження, погодні станції, моніторинг метеопараметрів;
  • вивчення вод і моніторинг характеристик водних об’єктів;
  • вимірювання параметрів енергопереносу і моніторинг енергосистем (сонячна енергія, енергія вітру);
  • екомоніторинг газового складу та інших параметрів атмосфери;
  • тестування і моніторингу стану геотехнічних і структурних об’єктів;
  • вивчення грунтів, вимірювання та моніторинг параметрів ґрунту.
Продукція компанії Campbell Scientific відрізняється передовими технічними характеристиками та високою надійністю.

GKM Consultans, Inc, Канада

Компанія GKM Consultants була заснована в 2007 році.

Компанія займається обладнанням та системами для контролю стану споруд.

У співробітництві з Geokon Incorporated, світовим лідером у області вібраційних технологій, та іншими відомими виробниками, GKM надає першокласні послуги з моніторингу для гірничодобувного, цивільного, енергетичного та екологічного секторів у Канаді та за кордоном.

GKM Consultants відома на міжнародному рівні за свій досвід у проектуванні, монтажу та впровадженні геотехнічних систем моніторингу «під ключ». Має досвід роботи у більш ніж у 15 країнах по всьому світу.

Також GKM Consultants надає ряд геотехнічних послуг, таких как установка приладів, хостинг і моніторинг даних, що забезпечують такі функціональні можливості як обробка та управління аварійними сигналами та дистанційна візуалізація даних