fbpx

Publications of official reporting, special information and general meeting notices

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.09.2019 Звільнено Директор Колосов Сергій Михайлович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 10.09.2019 р. (Протокол від 10.09.2019р.) звільнений з 10.09.2019 р. з посади Директора: Колосов Сергій Михайлович, який перебував на посаді з 25.05.2017 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
10.09.2019 Призначено Директор Снігир Сергій Олексійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 10.09.2019 р. (Протокол від 10.09.2019р.) призначений з 11.09.2019 р. на посаду Директора строком з 11.09.2019 по 31.12.2019 (включно): Снігир Сергій Олексійович, попереднє місце роботи та посада-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», Перший заступник Директора. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.