fbpx

Publications of official reporting, special information and general meeting notices

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.12.2019 Призначено Директор Щучик Едуард Степанович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "БАНКОМЗВЯЗОК" від 10.12.2019 р. (Протокол Наглядової ради АТ "БАНКОМЗВЯЗОК" від 10.12.2019 р.) призначений з 01.01.2020 р. на посаду Директора строком по 31.12.2020 року (включно) Щучик Едуард Степанович, попереднє місце роботи та посада: АТ "БАНКОМЗВЯЗОК", Заступник Директора з комерційних питань. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
10.12.2019 Звільнено Директор Снігир Сергій Олексійович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "БАНКОМЗВЯЗОК" від 10.12.2019 р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ "БАНКОМЗВЯЗОК" від 10.12.2019 р.) на підставі п.2 ст.36 КЗпП України буде звільнений 31.12.2019 р. з посади Директора Снігир Сергій Олексійович, який перебував на посаді з 11.09.2019 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.