fbpx

25 Лютого 2019

Контроль просторових зміщень

Система контролю просторових зміщень вже успішно впроваджена в Україні та Казахстані
  Сучасні тенденції в будівництві, такі як збільшення поверховості будівлі, ущільнення міської забудови, зменшення площі будівельних майданчиків, застосування підземного будівництва, збільшення щільності інженерних комунікацій однозначно ведуть до збільшення негативного техногенного впливу на вже зведені об'єкти, що знаходяться в прилеглих зонах.
  Крім того, складні інженерні будівельні споруди, зокрема гідротехнічні споруди (ГТС), в результаті впливу природних і людських впливів різного характеру можуть зазнавати значних статичних і динамічних навантажень, які викликають перенапруження і деформацію несучих конструктивних елементів. Зазначені причини можуть привести до порушення цілісності і подальшого руйнування споруди. Подібні дії також можуть супроводжуватися переміщенням споруди (або елементів її конструкції) в просторі.
  З огляду на вищесказане особливе значення набуває задача контролю технічного стану споруд та будівель з метою попередження можливої аварійної ситуації на самому ранньому етапі. Такий контроль повинен носити систематичний характер і дозволяти робити необхідні інженерні рішення на основі великої вибірки. Іншими словами моніторинг стану споруд повинен давати змогу виявляти відповідність фактичної жорсткості, міцності, стійкості основних конструкцій проектним та нормативним вимогам.
  Контроль просторових зміщень своїм першочерговим завданням ставить спостереження за деформаціями при будівництві та експлуатації споруд різного призначення. Він є частиною контролю стану будівель та об’єктів підвищеної небезпеки та забезпечує безперервне спостереження за просторовими зміщеннями гребель, дамб, мостів, будинків та інших споруд під час будівництва та протягом усього терміну експлуатації.
  Контроль просторових зміщень визначає зміщення частин об’єктів (або об’єктів в цілому) відносно нерухомих ( опорних) точок, що в свою чергу дає змогу вирахувати деформації, нахили, взаємні переміщення блоків та секцій об’єктів , а також визначити подальшу динаміку розвитку аварійних процесів. Таким чином, якісний моніторинг просторових зміщень дозволяє своєчасно виявити виникнення відхилень параметрів споруд від проектних та розробити і впровадити аварійно-відновлювальні заходи.
  Система контролю просторових зміщень вже успішно впроваджена в Україні та Казахстані.
  В Україні система працює на ГЕС Дніпровського каскаду, а саме на:
  - Канівській ГЕС
  - Середньодніпровській ГЕС
  - Дніпровській ГЕС
  та на ГЕС Дністровського каскаду, а саме на:
  - Дністровській ГЕС
  В Казахстані ж система контролю просторових зміщень була встановлена на Іртишському каскаді ГЕС, а саме на:
  - Шульбінській ГЕС
  АТ «Банкомзв’язок» - робимо життя безпечнішим!