fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВЯЗОК"(код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно Наказу №105-к від 01.09.2017 р. призначена з 04.09.2017 р. безстроково на посаду Головного бухгалтера Товариства Завгородня Майя Володимирівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Попередні посади за останні 5 років: ПП «АСМ Максимум»- фінансовий директор; ТОВ «Комфорт Інстал»- головний бухгалтер; ТОВ «КВАДРО ІНТЕРНЕШНЛ» головний бухгалтер (за сумісництвом).Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.