fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВЯЗОК"(код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 24.05.2017 р. (Протокол № б/н) звільнений 24.05.2017 р. з посади Директора Щучик Едуард Степанович, який перебував на посаді з 01.04.2013 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рішенням засідання Наглядової ради Товариства від 24.05.2017 р. (Протокол № б/н) призначений з 25.05.2017 р. на посаду Директора строком на 5 роківКолосов Сергій Михайлович, попередня посада та місце роботи: Заступник Директора з питань безпеки та режиму, АТ "БАНКОМЗВЯЗОК". Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

28.04.2017

Особлива інформація АТ "БАНКОМЗВЯЗОК"(код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно Наказу № 71-к від 28.04.2017р. звільнено з 28.04.2017р. з посади Головного бухгалтера Товариства Калинюк Ірину Богданівну, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), займала посаду з 05.05.2015р. Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. На дату подання інформації призначення на цю посаду не було.