fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», скорочене найменування – АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», iдентифiкацiйний код юридичної особи 19353391, мiсцезнаходження: 09025, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19, надалi – «Товариство», повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї - Вiдомостi про зміну складу посадових осіб емітента.

Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 10.06.2016 р.:

Припинено повноваження з 10.06.2016 р.:

Голова Наглядової ради: Старіков В’ячеслав Дмитрович, що володіє часткою статутному капіталі емітента (далі «ч.с.к.») = 0,002% (1 акція), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Наглядової ради: Лошаков Дмитро Сергійович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Голова Ревізійної комісії: Петровський Василь Федорович, володіє ч.с.к. = 0,002% (1 акція), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Ревізійної комісії: Сироватко Анатолій Миколайович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.

ПРИЗНАЧЕНО З 11.06.2013 р. на 3-річний строк:

Голова Наглядової ради: Старіков В’ячеслав Дмитрович, є акціонером, володіє ч.с.к. = 0,002% (1 акція); попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК"- Голова Наглядової ради;

Член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович, є незалежним директором, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Член Наглядової ради.

Член Наглядової ради: Лошаков Дмитро Сергійович, є незалежним директором, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередні посади: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Член Наглядової ради, Президент Адвокатське об’єднання «Юридична компанія «Капітал»;

Голова Ревізійної комісії: Петровський Василь Федорович, володіє ч.с.к. = 0,002% (1 акція), попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Голова Ревізійної комісії;

Член Ревізійної комісії: Сироватко Анатолій Миколайович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередня посада: АТ "БАНКОМЗВ'ЯЗОК", Член Ревізійної комісії.

Всі вказані особи не дали згоду на оприлюднення паспортних даних та не мають судимостей за корисливі або посадові злочини.