fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Дата та час проведення загальних зборів: 29.03.2019 року, о 10:00 за місцевим часом.  
 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
 1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 
 1. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
 1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 
 1. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
 1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 
 1. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
 1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2018 рік.
 
 1. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
 1. Прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2018 рік не формувати, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
 2. Залишити чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 39742413,95 гривень в розпорядженні Товариства.
 
 1. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
 1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
 
 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
 1. Припинено «29» березня 2019 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі:
-           Голова Наглядової ради Товариства – Старіков В’ячеслав Дмитрович. -           Член Наглядової ради Товариства – Тимощук Андрій Олександрович. -           Член Наглядової ради Товариства – Лошаков Дмитро Сергійович.  
 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов роботи Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
 1. Обрати з «30» березня 2019 року Наглядову раду Товариства у складі:
-           Голова Наглядової ради Товариства – Старіков В’ячеслав Дмитрович. -           Член Наглядової ради Товариства – Тимощук Андрій Олександрович. -           Член Наглядової ради Товариства – Лошаков Дмитро Сергійович
 1. Встановити, що порядок роботи, членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства.
 2. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення Товариства «Про Наглядову раду».
 3. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства.
 4. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства підписується Директором Товариства.
 5. Встановити, що у разі укладення Товариством членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.
 6. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
 
 1. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
 1. Припинено «29» березня 2019 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:
- Голова Ревізійної комісії Товариства – Петровський Василь Федорович. - Член Ревізійної комісії Товариства – Сироватко Анатолій Миколайович.  
 1. Про обрання Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
 1. Обрати з «30» березня 2019 року Ревізійну комісію Товариства у складі:
- Голова Ревізійної комісії Товариства – Петровський Василь Федорович. - Член Ревізійної комісії Товариства – Сироватко Анатолій Миколайович.
 1. Встановити, що порядок роботи, членів Ревізійної комісії Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Ревізійну комісію», а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Ревізійної комісії Товариства.
 2. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства.
 3. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства підписується Директором Товариства.
 4. Встановити, що у разі укладення Товариством з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.
 
 1. Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.
Проект рішення:
 1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).
 2. Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.
 3. Уповноважити Першого заступника Директора Товариства на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.
 
 1. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення:
 1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
 2. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.
 3. Уповноважити та доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні заходи та дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України із правом передовіри третім особам.
 
 1. Про затвердження положень Товариства.
Проект рішення:
 1. У зв’язку із затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, внести зміни та затвердити нову редакцію Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердити Положення Товариства «Про виконавчий орган».