fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)  
1 2 3 4 5 6  
16.02.2021 Звільнено Директор Кухтаров Сергій Андрійович д/н 0  
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 16.02.2021 (Протокол від 16.02.2021) звільнений 28.02.2021 з посади Директора: Кухтаров Сергій Андрійович, який перебував на посаді з 23.12.2020. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
             
16.02.2021 Призначено Директор Мисяковський Микола Васильович д/н 0  
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 16.02.2021 (Протокол від 16.02.2021) призначений з 01.03.2021 на посаду Директора строком на 5 років): Кухтаров Сергій Андрійович, попереднє місце роботи та посада- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛІК+», юрист. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.