fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.02.2021 Звільнено Головний бухгалтер Завгородня Майя Володимирівна д/н 0
Зміст інформації:
Згідно Наказу №26-к  від 22 лютого 2021р. звільнена з 22 лютого 2021 р. з посади Головного бухгалтера Товариства Завгородня Майя Володимирівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Займала посаду з 01.09.2017 року. Посадова особа не має  судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.