fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.02.2021 Призначено Головний бухгалтер Тарасенко Ольга Борисівна д/н 0
Зміст інформації:
Згідно Наказу №36-к від 26 лютого 2021р. призначена з 1 березня 2021 р. безстроково на посаду Головного бухгалтера Товариства Тарасенко Ольга Борисівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Попередні посади, які займала за останні 5 років:  ТОВ «Міілкіленд Агро»  головний бухгалтер. Посадова особа не має  судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
____________ * Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.