fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.09.2021 Звільнено Директор Мисяковський Микола Васильович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2021р. (Протокол від 29.09.2021р.) звільнений 30.09.2021р. з посади Директора: Мисяковський Микола Васильович, який перебував на посаді з 01.03.2021р.. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           
29.09.2021 Призначено Директор Черняков Ігор Федорович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2021р. (Протокол від 29.09.2021р.) призначений з 01.10.2021р. на посаду Директора строком на 5 років): Черняков Ігор Федорович, попереднє місце роботи та посада - ДП "КРАЙ ПРОПЕРТІ", директор. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           
  ____________ * Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.