fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.03.2019 припинено повноваження Голова Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 31.03.2019 р. Голови Наглядової ради Старікова В’ячеслава Дмитровича, що володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента та займав посаду з 10.06.2016 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Тимощук Андрій Олександрович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 31.03.2019 р. члена Наглядової ради Тимощука Андрія Олександровича, що володіє 0% (0акцій) в статутному капіталі емітента та займав посаду з 10.06.2016 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Лошаков Дмитро Сергійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 31.03.2019 р. члена Наглядової ради Лошакова Дмитра Сергійовича, що володіє 0% (0акцій) в статутному капіталі емітента та займав посаду з 10.06.2016 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Петровський Василь Федорович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 29.03.2019 р. Голови Ревізійної комісії: Петровського Василя Федоровича, що володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента,  займав посаду з 10.06.2016р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Сироватко Анатолій Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 29.03.2019 р. члена Ревізійної комісії Сироватко Анатолія Миколайовича,  що володіє 0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента, займав посаду з 10.06.2016 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 Призначено Голова Наглядової ради Сподін Сергій Юрійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 01.04.2019 р. Голова Наглядової ради Сподін Сергій Юрійович, що є представником акціонера та володіє 0% (0акцій) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: Самозайнята особа (адвокат). Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
           
29.03.2019 Призначено Член Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 01.04.2019 р. Член Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович, що є акціонером та володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: АТ "Банкомзв'язок"- Голова Наглядової ради. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
           
29.03.2019 Призначено Член Наглядової ради Тимощук Андрій Олександрович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 01.04.2019 р. член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович, що є представником акціонера та  володіє часткою  0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: АТ "Банкомзв'язок"-член Наглядової ради.  Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 Призначено Член Наглядової ради Балай Сергій Євгенович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 01.04.2019 р. член Наглядової ради: Балай Сергій Євгенович, що є представником акціонера та володіє часткою  0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: Фізична особа-підприємець.Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
           
29.03.2019 Призначено Член Наглядової ради Дяченко Людмила Леонідівна д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: призначена на 3-річний строк з 01.04.2019 р. член Наглядової ради: Дяченко Людмила Леонідівна, що є представником акціонера та володіє часткою  0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: Член Правління ПАТ «ПКТІ «Укрнафтогазбудпроект».Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
           
29.03.2019 Призначено Голова Ревізійної комісії Петровський Василь Федорович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 30.03.2019 р. Голова Ревізійної комісії: Петровський Василь Федорович, що володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента, попередня посада: АТ "Банкомзв'язок"- Голова Ревізійної комісії. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 Призначено Член Ревізійної комісії Сироватко Анатолій Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ "Банкомзв'язок" від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 30.03.2019 р. член Ревізійної комісії: Сироватко Анатолій Миколайович, що володіє 0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента, попередня посада: АТ "Банкомзв'язок"- член Ревізійної комісії. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.