fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.12.2020 Звільнено Директор Курган Микола Ігорович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 22.12.2020 (Протокол від 22.12.2020) звільнений з 22.12.2020 з посади Директора: Курган Микола Ігорович, який перебував на посаді з 01.10.2020. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
22.12.2020 Призначено Директор Кухтаров Сергій Андрійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 22.12.2020 (Протокол від 22.12.2020) призначений з 23.12.2020 на посаду Директора строком з 23.12.2020 по 28.02.2021 включно): Кухтаров Сергій Андрійович, попереднє місце роботи та посада- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний моніторинг», Директор. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.